Gravesøknader i Stjørdal kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Stjørdal kommune

Graving i Stjørdal kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.stjordal.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/16
Entreprenør FROSTA ENTREPRENØR AS
Start 06.04.2021
Slutt 01.07.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Juløyvegen 1 -68
Trøengata 1 -18
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, El-kabel, Gatelys

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 02.03.2021
Tittel VA Sanering Juløyvegen og Trøengata
Byggherre
Organisasjon: STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT (orgnr.: 974777673)
Kontaktperson: Tor Stein Korsvold (tlf.: 971 63 511)
Stedsansvarlig
Bjørnar Lanlid (tlf.: 41516354)
Ansvarshavende
Stian Kristiansen (tlf.: 95891797)