Gravesøknader i Stjørdal kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Stjørdal kommune

Graving i Stjørdal kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.stjordal.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/142 Generell arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse NTE ELEKTRO AS 01.01.2018 31.12.2019
18/7 Generell AV plan Arbeidstillatelse TRANSPORTSELSKAPET NORD AS 12.02.2018 31.12.2019
18/13 Generell av- plan Arbeidstillatelse myramarka HAMMER PLANTESKOLE & HAGESENTER AS 05.04.2018 31.12.2019
18/24 Generel AV plan kommunale veier Arbeidstillatelse STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT 30.04.2018 31.12.2019
18/25 Asfaltering/klargjøring til asfaltering Arbeidstillatelse VEIDEKKE INDUSTRI AS 02.05.2018 31.12.2019
18/29 Masseuttak Rådalsvegen Arbeidstillatelse NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT 08.05.2018 30.11.2019
19/6 Stjørdal kommune - generell arbeidsvarsling Arbeidstillatelse RELACOM AS 14.01.2019 08.01.2021
19/9 Generell AV-plan Stjørdal Kommune Arbeidstillatelse Værnesgata NTE NETT AS 24.01.2019 24.01.2021
19/11 Brakkerigg og riggplass. Arbeidstillatelse Ertsgårds gate TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS 11.02.2019 18.12.2020
19/12 Kirkevegen 12/Meierivegen 36 Gravearbeid Kirkevegen BYGGMESTER IVER R. GRESSETH AS 01.03.2019 30.06.2020
19/17 Generell Arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse NETEL AS 07.03.2019 05.03.2021
19/21 Nytt Helsehus Arbeidstillatelse TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS 12.03.2019 02.08.2021
19/28 Generell AV-plan VA Arbeidstillatelse STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT 20.03.2019 22.03.2021
19/61 massetak Raaen Gravearbeid Rådalsvegen NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT 01.07.2019 01.11.2019
19/67 Sprenging av tomt Stokkanveien 57, Stjørdal Arbeidstillatelse TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS 08.07.2019 11.11.2019
19/72 112562 Ole Vigs gate. JW Gravearbeid Ole Vigs gate BN ENTREPRENØR AS 12.08.2019 27.09.2019
19/81 Åsgrendvegen 150 Gravearbeid Åsgrendvegen OKKENHAUG ENTREPRENØR AS 02.09.2019 30.09.2019
19/84 Stokkanveien Gravearbeid Stokkanvegen BRATÅS MASKIN AS 12.09.2019 18.10.2019
19/85 Gatelys Støbban Gravearbeid Støbban BRATÅS MASKIN AS 12.09.2019 18.10.2019
19/86 Gatelys Aunveien Gravearbeid Støbban BRATÅS MASKIN AS 12.09.2019 18.10.2019