Gravesøknader i Stjørdal kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Stjørdal kommune

Graving i Stjørdal kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.stjordal.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/119
Entreprenør BRØDRENE BJERKLI AS
Start 23.09.2020
Slutt 02.08.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Ole Vigs gate 22A -28
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 21.09.2020
Tittel Orkesterplassen
Byggherre
Organisasjon: SKANSKA NORGE AS (orgnr.: 943049467)
Kontaktperson: Bjørn Ove Hernes (tlf.: 91860461)
Stedsansvarlig
Roger Viken (tlf.: 40600171)
Ansvarshavende
Morten Fløan (tlf.: 46800899)