Gravesøknader i Stjørdal kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Stjørdal kommune

Graving i Stjørdal kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.stjordal.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/104
Entreprenør VUKU NATURSTEIN AS
Start 25.10.2019
Slutt 29.02.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Vikanvegen 84 -97
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 24.10.2019
Tittel Skatval-Sutterø VA
Byggherre
Organisasjon: STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT (orgnr.: 974777673)
Kontaktperson: Erling Michal Svanberg (tlf.: 99438373)
Stedsansvarlig
Kim André Finstad (tlf.: 95160757)
Ansvarshavende
Arild Pedersen (tlf.: 47390209)