Gravesøknader i Stjørdal kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Stjørdal kommune

Graving i Stjørdal kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.stjordal.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
15/2 Kantsteisetting i Kino Gravearbeid BRØDR HALLE AS 26.05.2015 15.05.2020
18/7 Generell AV plan Arbeidstillatelse TRANSPORTSELSKAPET NORD AS 12.02.2018 31.01.2021
19/6 Stjørdal kommune - generell arbeidsvarsling Arbeidstillatelse RELACOM AS 14.01.2019 08.01.2021
19/9 Generell AV-plan Stjørdal Kommune Arbeidstillatelse Værnesgata NTE NETT AS 24.01.2019 24.01.2021
19/11 Brakkerigg og riggplass. Arbeidstillatelse Ertsgårds gate TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS 11.02.2019 18.12.2020
19/12 Kirkevegen 12/Meierivegen 36 Gravearbeid Kirkevegen BYGGMESTER IVER R. GRESSETH AS 01.03.2019 30.06.2020
19/17 Generell Arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse NETEL AS 07.03.2019 05.03.2021
19/21 Nytt Helsehus Arbeidstillatelse TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS 12.03.2019 02.08.2021
19/28 Generell AV-plan VA Arbeidstillatelse STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT 20.03.2019 22.03.2021
19/104 Skatval-Sutterø VA Gravearbeid Vikanvegen VUKU NATURSTEIN AS 25.10.2019 29.02.2020
19/107 Industrivegen Gravearbeid Industrivegen VUKU NATURSTEIN AS 30.10.2019 29.02.2020
19/114 VA-sanering Reppe boligfelt Gravearbeid Geitryggvegen VUKU NATURSTEIN AS 03.12.2019 30.06.2020
19/116 Reppe boligfelt Gravearbeid Geitryggvegen VUKU NATURSTEIN AS 03.12.2019 30.06.2020
19/117 Reppe boligfelt Gravearbeid Verkensvegen VUKU NATURSTEIN AS 03.12.2019 30.06.2020
19/119 Skatval-Sutterø pumpehus Gravearbeid VUKU NATURSTEIN AS 03.12.2019 29.02.2020
20/1 Industrivegen 8 Gravearbeid Industrivegen BRATÅS MASKIN AS 08.01.2020 31.01.2020
20/2 Utgraving mot Nordre gate Gravearbeid Nordregata FOSSLI MASKIN OG TRANSPORT AS 08.01.2020 04.05.2020
20/3 Svømmehallen Gravearbeid Gymnasgata BRATÅS MASKIN AS 08.01.2020 24.01.2020
20/4 Generell arbeidsvarslingsplan 2020-2022 Arbeidstillatelse NTE ELEKTRO AS 01.01.2020 31.12.2021
20/5 Kavlevegen Gravearbeid Kavlevegen BRATÅS MASKIN AS 13.01.2020 07.02.2020
20/6 Generell av-plan teknisk drift avd veg. Arbeidstillatelse STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT 01.01.2020 31.12.2021
20/7 Heyerdalsvegen Gravearbeid Heyerdalsvegen BRATÅS MASKIN AS 15.01.2020 07.02.2020