Gravesøknader i Stjørdal kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Stjørdal kommune

Graving i Stjørdal kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.stjordal.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Dokumentbestilling

Innsynsbestilling

Du har bedt om innsyn i sak 21/6 hos saksbehandlende enhet Stjørdal kommune Etat teknisk drift – Veg. Ingen opplysninger er untatt offentligheten, men innsyn må likevel bestilles.

vilkår og betingelser