Gravesøknader i Stjørdal kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Stjørdal kommune

Graving i Stjørdal kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.stjordal.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/117
Entreprenør VUKU NATURSTEIN AS
Start 03.12.2019
Slutt 30.06.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Verkensvegen 1 -7B
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 29.11.2019
Tittel Reppe boligfelt
Byggherre
Organisasjon: STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT (orgnr.: 974777673)
Kontaktperson: Håkon Mørtvedt Rugelbak (tlf.: 91559815)
Stedsansvarlig
Kim Finstad (tlf.: 95160757)
Ansvarshavende
Arild Pedersen (tlf.: 47390209)